Arduino - První projekt

Rozblikání jedné svítivé diody (dále jen LED)

osazovací plánek

int LED = 13; // přiřadí pinu 13 název LED

void Setup(){ // obsah proběhne jen jednou
  pinMode(LED,OUTPUT); // nastaví pin na kterém je připojena LED jako výstup
}

void loop(){ // obsah se donekonečna opakuje
  digitalWrite(LED,1); // rozsvítí LED
                       // digitalWrite má jen dva stavy -> 0(vypnuto) 1(zapnuto)
  delay(1000); // počká jednu sekundu
  digitalWrite(LED,0); // zhasne LED
  delay(1000);
}
zdrojový kód

Written by Ondřej Kapusta