Arduino - Druhý projekt

PWM(Pulse Width Modulation) - česky pulzně šířková modulace
PWM je obdélníkový průběh napětí, který po "zprůměrování" vytvoří signál sinusový v takové frekvenci, v jaké se spínaly "obdélníky".

Na Arduinu Leonardu je celkem 20 digitálních pinů, z nichž se jich 6 dá použít jako PWM výstupy, jsou na pinech: 3, 5, 6, 10, 11, 13.


osazovací plánek

int LED = 13;

void Setup(){
  pinMode(LED,OUTPUT);
}

void loop(){
  for(int i=0;i<255;i++)
    {
    analogWrite(LED,i);
    delay(50);
    }

  for(int i=255;i>=0;i++)
    {
    analogWrite(LED,i);
    delay(50);
    }
}
zdrojový kód

Written by Ondřej Kapusta